Obnova članstva

Ako ste već bili članovi SkiBus-a*, neophodno je da produžite članstvo, kako bi i dalje koristili sve privilegije koje imate kao deo naše skijaške komune. Članstvo u udruženju je  preduslov da možete da putujete i koristite po povlašćenim cenama ski aranžmane (domaće i inostrane) u organizaciji SkiBus-a, te da koristite brojne benefite i popuste koje ka našem članstvu odobravaju naši partneri.

* Svako ko poseduje člansku karticu Udruženja zimskih sportova SkiBus, za bilo koju od prethodnih sezona, smatra se starim članom udruženja. Kako bi stari član bio aktivan, odnosno imao sve privilegije koje donosi člantvo u udruženju (učešće u akcijama i seminarima prirodnjačkog, sportskog i edukativnog sadržaja, besplatne i beneficirane ski obuke i škole skijanja, putovanja po specijalnim uslovima, mnogobrojne popuste na razne proizvode i usluge naših partnera), potrebno je da plati članarinu za tekuću sezonu. Za produžetak članstva se ne popunjava  pristupnica, već formular za produžetak članstva.

Za produžetak članstva, potrebno je da se uplati godišnja (sezonska) članarina u iznosu 1200 dinara, a zatim preda popunjen formular za produžavanje članstva.

Članarina može direktno da se donese u sedište udruženja ili da se uplati na žiro račun: 160-309097-08, sa pozivom na broj S19/20 (polje model ostaviti prazno), naznakom za svrhu uplate: Godišnja članarina, i navedenim primaocem: Udruženje ljubitelja skijanja SkiBus, Makedonska 28/8, Beograd.

Od sezone 2009/2010 članske kartice udruženja se izrađuju bez fotografija samih članova. Prilikom ostvarivanja popusta, koji važe za članove SkiBus-a kod naših partnera i prijatelja udruženja, dužni ste da uz člansku kartu udruženja na uvid date i vašu ličnu kartu, kako bi se proverom JMBG-a potvrdio vaš identitet.

Izrada i preuzimanje novih SkiBus kartica, za tekuću sezonu, obavljaće se odmah kada nam u naše prostorije donesete sve što je potrebno za obnovu članstva.

Vaša nova članska SkiBus kartica će biti urađena najdalje tri dana, od dana od kada nam elektronski dostavite sve što je navedeno, a istu ćete moći preuzeti na prvom narednom putovanju na koje budete išli, ili ranije, direkno u našim prostorijama u Makedonskoj 28/8, ukoliko vam je potrebna zbog ostvarivanja prava na određene popuste.