Pridružite se našem trodnevnom aranžmanu i uživajte u lepotama Pelistera (2601 m), Kajmakčalana (2521 m), Galičice (2.254 m) planinskim vrhovima na prostoru jugozapadne Makedonije.
Pelister
, jedan od tri Nacionalna parka u Makedoniji. Nalazi se u jugozapadnom delu republike. Prostire se na povrsini od 17.150 hektara. Proglašen je nacinalni parkom 1948. godine kao prvo makedonsko zaštićeno prirodno dobro. Karakterističan je po mnogobrojnim vrhovima višim od 2000 metara, razdvojenih dubokim dolinama. Najviši je vrh Pelister (2.601 m).
Kajmakčalan je najviši vrh planine Nidže sa 2.521 metar nadmorske visine, na granici Republike Makedonije prema Grčkoj. Poznat je kao poprište najžešćih borbi na Solunskom frontu tokom Prvog svetskog rata 1918. godine.
Galičica je planina i Nacionalni park u jugozapadnoj Makedoniji. Prostire se na povrsini od  227 km² izmedju dva najveća makedonska jezera Ohridskog i Prespanskog.

Detaljnije...